Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy 1

Wersje archiwalne wiadomości: